دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸

تفاوت جنگ نرم و سخت

 

 

خبرگزاري آريا- حسن رحيمي روشن كارشناس

مسائل سياسي در گفتگو با خبرنگار ما خاطر نشان كرد واژه

جنگ به عنوان يك حالت تهاجم بين

 دو نيروي سازمان يافته قدمت طولاني و در حد عمر جامعه بشري دارد.
وي گفت:براي واژه جنگ مترداف هاي مانند نبرد ،

رزم و نزاع بكار برده مي شود كه در گفتگوي روزمره ومحاورات

 بين افراد ممكن است اين واژه به جاي همديگر بکار برده شوند اما در تعريف علمي از واژه هاي پيش گفته تفاوت اساسي بين آنها وجود دارد در اين بحث تاكيد روي واژه جنگ است كه در تعريف كلي به وضعيت مخاصمه بين دو يا چند گروه سازمان يافته كشوري اطلاق مي شود.
رحيمي روشن اذعان داشت:جنگ را مي توان به دونوع سخت و نرم تقسيم نمود در نوع سخت جنگ دوطرف درگير از انواع ابزار جنگي به صورت فيزيكي عليه همديگر استفاده مي كنند و هر طرف سعي دارد بيشترين خسارت را به  طرف مقابل وارد كند هدف نهايي جنگ ادامه سياست است و سياست نيز جنگ است اما بدون ابزار جنگي
نوع دوم جنگ نرم نام دارد كه براي پيش برد اهداف خود از قدرت نرم استفاده مي كند اگر در جنگ سخت پيروزي فيزيكي و نابودي و حذف دشمن براي رسيدن به هدف مورد نظر است در جنگ نرم برانديشه و احساس طرف مقابل تسلط حاصل مي شود و در نتيجه با پذيرش كمترين خسارت بيشترين منفعت به دست مي آيد.
وي خاطر نشان كرد:قدرت نرم و نوع به كارگيري آن بسيار راحت تر از بكارگيري قدرت سخت است از سوي ديگر راحت تر پذيرش مي شود به عبارت ديگر مشروع  به نظر مي رسد و حريف وادار به كاري مي شود كه مخالف اعتقادات خود اوست در جنگ سخت حاصل بازي برد ،برد است يعني اينكه پيروز مطلق وجود ندارد طرف شكست خورد خسارت بيشتر متحمل مي شود اما طرف پيروز هم خسارت مي بيند بنابراين هردو طرف مقداري از پيروزي را در واقع بدست آوردند اما در جنگ نرم بازي با حاصل  جمع صفر است يعني  طرف پيروز همه پيروزي را از آن خود مي كند و برد يك طرف مساوي با باخت كامل طرف مقابل خواهد بود در جنگ سخت يعني به كارگيري  زور و نيروي نظامي محكوميت جهاني بين المللي وجود دارد اما در جنگ نرم كه با شعار هاي عامه پسند مبارزه مانند مبارزه با تروريسم، كسب آزادي ،حقوق بشر و... همراه است و چهره اي انساني و قابل قبول به متجاوز داده مي شود.
وي افزود:جنگ نرم تا حدي  وسيع تر از تهاجم فرهنگي وهمچنان كه ازنامش  پيداست در حوزه فرهنگ انجام مي شود اما جنگ نرم داراي ابعاد سياسي ،اقتصادي و اجتماعي است.
در مورد قدمت جنگ نرم گفتني است كه جنگ نرم همانند جنگ سخت سابقه اي طولاني دارد اما از لحاظ ابزار وسايل ارتباطي امروزه در دو قرن اخير و مخصوصاً در دو دهه اخير جنگ نرم اهميت و كاربرد بيشتري  يافته است .
به عبارت بهتر، انقلاب ديجيتالي و رونق ماهواره ها شبكه اينترنت ،تلفن همراه و ... هزينه جنگ نرم را شديدا كاهش داد و سرعت آن را بالا برده است و در دسترس قدرت هاي بزرگ قرار داده است . اما در قرون گذشته گسترش  فرهنگ اروپايي به ديگر مناطق جهان با شعار عمران و آباداني و كمك به مردم محروم انجام گرفت.
كارشناس مسائل  سياسي اذعان كرد:معني لغوي استعمار به عنوان عمران و آباداني نشانگر اين مطلب است اما باطن و اصل استعمار سلطه بود نه عمران و آباداني و اگر عمراني هم انجام مي گرفت براي تهسيل سلطه استعمار گران بود و نه براي آسايش مردم استعمار شده
وي گفت:در حال حاضر پروژه  جنگ نرم عليه انقلاب اسلامي در حال اجراي باشد اين در حالي است كه دشمنان ملت ايران در طول سي سال گذشته راههاي مختلفي را جهت مهار انقلاب اسلامي به زعم خود آزموده اند .
جنگ سخت به مدت 8 سال به ايران اسلامي تحميل شد و در كنار آن تحريم اقتصادي و سياسي در ابعاد گوناگون از جمله طراحي كودتا هاي  متعدد به انجام رسيد اما ملت ايران زير پرچم ولايت وامامت امت از اين موانع سهمگين عبور كرده است بنابراين جنگ نرم استراتژي جديد آمريكايي براي مقابله با انقلاب اسلامي است.
اين طرح در ابعاد مختلف سياسي،اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي گسترش يافته و سعي دارد از زمينه هاي پيش گفته نا كارآمدي انقلاب اسلامي را به مخاطبان خود الغا كند البته اين نكته به اين معني نيست كه در گذشته جنگ نرم عليه انقلاب اسلامي وجود نداشته يا اكنون جنگ سخت در دستور كار آمريكا عليه ايران در دستور كار نيست بلكه سخن اين است كه در حال حاضر و به خصوص ماههاي اخير پس از انتخابات تاكيد بر جنگ نرم افزايش يافته است اما غرب هرگاه زمينه جنگ سخت را مساعد ببيند و اقدام به آن را موفقيت آميز بدانند در اجراي آن درنگ نخواهد كرد
نكاتي را كه آمريكا در راستاي جنگ نرم بر آنها تاكيد مي ورزد عبارت است تلاش در افزايش شكاف هاي قومي و مذهبي در ايران دامن زدن و ايجاد نافرماني مدني در تشكل هاي دانشجويي و سازمان هاي غير دولتي تاكيد بربحث حقوق بشر و دموكراسي، دعوت از فعالان سياسي براي شركت در سمينار هاي خارجي در پوشش سمينار هاي علمي استخدام جاسوس هاي فارسي زبان راديويي تلويزيوني، اينترنتي و...
وي افزود:جنگ نرم مي تواند دو طرفه باشد يعني جمهوري اسلامي ايران مي تواند و بايد در مقابل دست به ايجاد يك جبهه نرم عليه دشمن بزنند.
جمهوري اسلامي در زمان دولت هاي گذشته نه تنها  در برابر تهاجم غربي منفعلانه عمل مي كرد و گاه  در حالت دفاع مطلق بود بلكه گاهگاهي نيز زمينه سازي حركت نرم دشمن در داخل انجام مي گرفت وهمين مساله اشتهاي  غربي ها را براي تهاجم بيشتر مي كرد
رحيمي در پايان خاطر نشان كرد:در دولت نهم بود كه جمهوري اسلامي ازحالت انفعال  خارج شد و دست به تهاجم نرم متقابل زد نكاتي مثل رد و زير سوال بردن هولوكاست و مباحث عدم رعايت حقوق بشر در غرب در مقابل ادعا هاي براساس غربيها در اين راستا ارزيابي مي شود.

شيما قبادي خبرنگارآريا در استان همدان

نوشته شده توسط (روشن) در ۱۷:۴۰ بعد از ظهر |  لینک ثابت   •